Blagorodna Badeva Foundation

Начини да ни подкрепите / Ways to support our mission

1. Donations in currency / Парични дарения

2. Donations in goods such as instruments, bows, music books -  if you are able to donate any of these, please write to us! / Предметни дарения: музикални инструменти, лъкове, ноти, книги за музиката - моля пишете ни, ако желаете да даритe

3. Sponsoring our fundraising events / Спонсориране на благотворителни акции и мероприятия

Activities

На 18 ноември от 18 ч. в Столичната библиотека на пл. "Славейков" 4 и на 8 септември от 17.30 ч. в читалище "Цвят" във Видин ще бъде тържествено отбелязана 10-годишншната от създаването на Фондация "Благородна Бадева".