Blagorodna Badeva Foundation

  AddThis Social Bookmark Button

                 About Blagorodna Badeva Charity Foundation       

          

Булстат №: 1542566 

Решение по Ф.Д. на Софийски градски съд

 

Адрес / Address :

Фондация Благородна Бадева/Blagorodna Badeva Foundation

Ул. Кн. Мария Луиза 78 Б, София 1202

[ul. Kn. Maria Luiza 78b, BG - 1202 Sofia]

E-mail: fbb@abv.bg

Tel: +359 2 831 3752,

+44 757 646 0 676

 

За Фондацията

 

Фондация «Благородна Бадева» е учредена и регистрирана през 2005 в памет на  талантливата българска цигуларка Благородна Бадева, която умира съвсем млада от диабет. Нейният  забележителен живот и изкуство, нейното благородство и самоотверженост, нейната мъдрост, вяра в хората и желание да помага, са неизчерпаем източник на вдъхновение и сила за всички, които я познаваха. Това породи идеята да се създаде благотворителна организация в нейна памет, която да следва нейните идеали.

Фондацията цели да подпомага развитието на млади българи, които изучават музика, преимуществено цигулари и/или страдат от диабет. Към днешна дата (2023) това се извършва по няколко начина:

- чрез стипендии за учене, конкурси и майсторски класове

- чрез заемане на музикални инструменти

- чрез предоставяне на възможности за изява под формата на малки концерти в социални домове и центрове (за възрастни и деца в неравностойно положение)

- чрез еднократна или регулярна помощ на младежи с диабет

 

Средствата се набират чрез благотворителни концерти и благотворителни акции на учледителя, частни дарения и др.
Постъпилите суми се разпределят след внимателно проучване от страна на председателя на Фондацията и нeговите помощници.

 

 

 

Bulstat  № 1542566

Registered Charity at Sofia City Court, Bulgaria

   

About the Charity: 

BBCF was founded and registered in 2005 in memory of the distinguished Bulgarian violinist Blagorodna Badeva who died very young of diabetes. Her brave life and admirable art, her generosity and selflessness, her philosophy of believing in, and helping others has been unceasing inspiration and support for all who knew her. This evoked the idea to start a charity in her name in which these principles would be adopted.

The aim of the Foundation is to help young Bulgarians studying music, violinists in particular, and/or are suffering from diabetes. This is done by:

- providing scholarships for studies, competitions and masterclasses

- free lending of musical instruments

- creating performing opportunities in social homes [for elderly people, orphanages, day centres, etc] after the model of Y. Menuhin's Live Music Now!

- one-time or regular aid to children and youngster with diabetes

The funding is raised mainly via charity concerts and other charity events organised by the founder and from personal donations.

 

 

 

Bank accounts BG / Банкови сметки България за дарения в лева:

If you wish to donate in currency different than Bulgarian Lev, please write to us on: fbb@abv.bg and we will advise you on how to process your transaction. We are currently working on creating a Paypal option as it is not yet available. Thank you for your understanding!

Разплащателна сметка:

POSTBANK GABROVO
Банков код (BIC): BPBIBGSF
№ на сметка в лева (IBAN): BG85 BPBI 7929 4051 7956 02
Деворина Н. Гамалова**

Молим при превод в графата ОСНОВАНИЕ да вписвате: Дарение за Фондация "Б. Бадева"
------------------------------------------- 
**
Разплащателната сметка на Фондацията е на името на председателя, за да се избегнат таксите удържани от Банката, тъй като в момента в  България банките не правят разлика между печелеща и непечелеща за себе си   организация, т.е. между благотворителност и бизнес.

Saving account / Спестовна сметка:

Фондация „Благородна Бадева“ (Blagorodna Badeva Foundation)

IBAN (№ на сметка в лева):BG73 BPBI 7942 2067 3523 03

BIC Code: BPBIBGSF

POSTBANK GABROVO

TEAM / ЕКИП

Devorina Gamalova, President / Деворина Гамалова, председател - devorina@abv.bg 

Elena Nikolova, Vice-President / Елена Николова, зам. председател

Neda Georgieva, Secretary / Неда Георгиева, секретар