Blagorodna Badeva Foundation

Условия за получаване на помощ от ФББ / Conditions for receiving help from BBF

Фондацията “Благородна Бадева” може да отпуска еднократни или ежегодни помощи в зависимост от фонда, с който разполага в дадения момент, на един или повече музиканти, преимуществено цигулари с нисък доход, а за диабетици без значение на инструмента.

 

Избор:

1. Изборът на цигуларите се определя в зависимост от способностите и финансовото им положение взети заедно.

2. При избора на музикнт, страдащ от диабет, предимство ще се дава на деца или младежи от финансово затруднени семейства.

 

Заявления:

  • Кандидатстването за помощ става със запълнено заявление, което може да се свали от страницата на Фондацията ( http://bbfond.webs.com ) и да се изпрати на електронния или пощенския й адрес, които се намират на нейния Home page.
  • Фондацията може да взима също решение за награждаване на ученици или студенти, ако катедреният съвет на учебното заведение препоръча свои възпитаници и препоръката бъде одобрена от управлeнието на Фондацията.
  • За заемане на инструмент от Фондацията съшо се кандидатства с попълнено заявление като се посочва инструмента, на който кандидата свири в момента и репертоара му, за да може да се прецени какъв инструмент отговаря на нивото му. При успешна кандидатура се подписва договор за ползване, между кандидата и Фондацията и се плаща минимална такса за застраховката на инструмента. Договорът може да бъде подновяван ежегодно до 25 г. възраст или до края на обучението на ползващия - което дойде първо.

Формуляри на заявления за сваляне/ Application forms to download

Копирайте снимката на документа, разпечатайте, попълнете, сканирайте и изпратете на нашия имейл: fbb@abv.bg   

 

1. Заявление за финансова помощ

2. Заявление за ползване на инструмент

3. Договор за ползване на инструмент